Zdravotníctvo – raj nekonečných snov a sľubov

EVA SISKOVÁ

Každá vláda pri svojom nástupe dáva zaručene dobré a kvalitné programové vyhlásenie, ktoré vytvorili jej experti, odborníci a podobne a ktoré nám zaručí perfektný rozvoj.

K danej téme sme sa porozprávali s expertom pre zdravotníctvo a zdravotné poisťovníctvo MUDr. VLADIMÍROM BALOGHOM, ktorý nám vysvetlil niektoré súvislosti.

Áno, používa sa heslo: všetko pre vylepšenie nášho Slovenska alebo našej SR. Nerozumiem ale, prečo sa to potom zvrhne tak, že jedni hromžia na predchádzajúcich a tí zase opačne. To sa ťahá roky, to je tá nešťastná politika a bežný občan sa len díva čo s deje a čo sa nakoniec zrealizuje ? A možno bude porovnávať… Je zavalený rôznymi číslami, grafmi, štatistikami a postupne zistí, že zdraželi rožky, zemiaky, chlieb a jeho realita je úplne v niečom inom. Je dosť ťažko hovoriť, čo bude o 4 roky.

Nové životné zmeny to sú žiaľ, teraz šokové stavy, niektorí sa vieme nadýchnuť iní pod rúškami rozdýchávajú celé Programové vyhlásenie vlády s dôrazom na zdravotníctvo alebo zabúdajú dýchať v rytme?

Momentálne ich zaujíma prežitie  a nie či bude mať svoju linku na lekára. Zdravotníctvo je u nás raj nedokončených snov a cieľov, stále sa prerába stále prichádzajú noví, niekedy aj skúsení jedinci, ale akosi zapadnú a ciele a sny ostávajú.

K hodnoteniu  súčasného vyhlásenia:  pozitívom je  zrušenie ziskov poisťovní, ktoré môžu byť realizované jedine, ak poisťovňa bude mať splatené  faktúry pre poskytovateľov. A toto sme navrhovali v dávnych časoch, len nikomu sa do toho nechcelo, kedysi to bolo v zákone o poistení, benefity  pre poistencov jedine vtedy, ak sú splácané pohľadávky v termíne. Nestrašme s unitárnym systémom v poistení, to sú obrovské náklady po každej stránke a strata platieb. Treba zrevidovať normy, ktoré vytvorili poisťovne voči PZS, aby to boli prehľadné regulačné mechanizmy a nie ľudotvorba.

Sú plánované dve nové regionálne nemocnice. Kde, za aké peniaze a odkiaľ bude personál ?

Pritom ideme stavať Rázsochy, opravujeme Ružinov, Nemocnicu v Martine a v Banskej Bystrici. Sú na to financie ? Trošku veľké sústo, keď ani nevieme ako bude štát platiť za svojich poistencov  a to je veľký problém. Z toho nás ani štyri DRG nedostanú. Zabudlo sa úplne na využitie nemocenského a úrazového fondu, ktoré sú veľmi úzko naviazané na zdravotné poistenie cez priamy výkon lekárov a sestričiek. Kde sú lôžka pre doliečovacie prípady, kde pre rehabilitáciu ? Chýba mi previazanosť zdravotnej starostlivosti na iné ministerstvá – napr. MŽP, MP, MK. Veď  MZ to je len cca 30 % starostlivosti o zdravie občanov. Dosť zvláštna bude úloha ombudsmana pre pacientov, nové pracovisko, personál atď. Kto to bude platiť ? Dosť problematická je úloha ÚDZS.  Ale  hlavne aké budú potom   odborné strety  so zdravotnými poisťovňami, ÚDZS a PZS, súdmi a VÚC pri riešení problematiky zdravotného poistenia ? Do toho ešte môže zasahovať polícia a súdy a už tú budú nepokoje.

A čo sa týka seniorov ? Ako sa k tým postaví zdravotníctvo a ľudia v mladšom veku ?

Tých budeme mať zdravých alebo zdravších, keď počas ich života, čiže v mladšom veku  budú realizované nielen preventívne prehliadky, ale hlavne riešenie životného prostredia, potravinový program a vôbec podmienky normálneho života bez stresov.

Rozhodne treba dodržiavať a podporovať systém povinnej solidarity v poistení, nech si každý účastník plní svoje povinnosti tak, ako mu to káže zákon a nie ako to bude vyhovovať niekomu,  aby mohla prekvitať neopodstatnená kreácia legislatívnych noriem. Nerobiť chúťky na rôzne formy pripoistenia alebo opatrení,  balíčkov, ktoré  sú niekedy fantasmagóriou tzv. expertov,  bez ohľadu na reálne financie, možnosti a  ovplyvňovanie cieľových skupín, čo by mohlo viesť k ich označkovaniu a ich nebezpečnému segregovaniu.

Je potrebné jasne  a reálne zamedziť zneužívaniu zdravotníctva a zdravotného poistenia a keď sľubujeme benefity, tak musia byť aj postihy. Niekedy mám dojem , že napríklad ten, čo má v aute lekárničku, už je expert na zdravotníctvo  a v prípade poistenia auta sa rozumie zdravotnému poisteniu. Zdravotníctvo nie je futbal, tak problematiku riešme s tými, ktorí tomu rozumejú a nie s tými, čo  o tom čítali alebo sledovali  tie famózne zahraničné seriály o nemocniciach a podobne. 

Author: admin