Zaujímavá filozofia vládne ohľadom –VŠZP.

Dostane milióny od MF a tzv. súkromné poisťovne nech si problémy riešia s ich majiteľmi To označenie súkromné je dosť postavené na vode, lebo tzv. majitelia vložili svoje peniaze do vytvorenia ZP, a tým evidentne pomohli štátu pri riešení problematiky zdravotného poistenia.  Na financiách ZP sa podieľajú všetci poistenci v rámci SR, dokonca aj štát so svojimi nedostatočnými  platbami .Existuje tu solidarita, prerozdeľovací systém z ktoré niekto sústavne čerpá a niekto len vkladá, takže žiadne súkromničenie .Ak sú zisky v ZP, tak treba vedieť z akého fondu sú vytvárané a to je potrebné upraviť, aby neboli neoprávnene sprivatizované. Nehádzať to na majiteľov ZP. Je zaujímavé, že nikomu z MF neprekáža, že pokuty udeľované zdravotníckym zariadeniam putujú do štátnej pokladnice a nevracajú sa do prerozdeľovacieho systému poistenia. A to sú predsa naše spoločné peniaze, nemyslíte ?

Author: admin