Vláda schválila rozšírenie núdzového stavu aj na ambulantných lekárov

zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/782942/koronavirus-vlada-schvalila-rozsirenie-nudzoveho-stavu-aj-na-ambulantnych-lekarov/

Ambulantní lekári majú byť v nutnom prípade povolaní na pomoc pri zvládaní pandémie koronavírusu.

Núdzový stav, ktorý bol od 16. marca v súvislosti s výskytom nového koronavírusu vyhlásený pre štátne nemocnice a od 19. marca pre ďalšie subjekty, pôsobiace v zdravotníctve, bude od soboty 18. apríla platiť aj pre ambulantných lekárov, všeobecných i špecialistov.

Vyplýva to z návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Návrh, predložený ministrom zdravotníctva, vo štvrtok schválila vláda.

„Tento krok, rozširujúci uloženie pracovnej povinnosti na zdravotné zabezpečenie a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk je jedným z dôležitých nástrojov na ochranu života a zdravia osôb v súvislosti so šírením ochorení COVID-19, spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 v SR,“ uviedol v predkladacej správe minister zdravotníctva SR.

Poukázal na nevyhnutnosť tohto opatrenia aj vzhľadom na poznatky z iných krajín a vývoj epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov.

Share:

Author: admin