V kúpeľoch nám nič nehrozí, ak…

EVA SISKOVÁ

Tento rozhovor je adresovaný najmä nám ženám. Preto som o rozhovor požiadala Dr.h.c. prof. MUDr. VLADIMÍRA KRČMÉRYHO, DrSc., ktorý sa na kúpeľníctvo pozerá z pohľadu odborníka, ktorý by chcel ubezpečiť, že osobná hygiena je dôležitá oveľa viac, ako by sme si neraz mysleli.

Naša psychická, fyzická, presnejšie, anatomická „výbava“ sa od tej mužskej v mnohých oblastiach odlišuje, preto aj náš prístup k hygiene býva v istých veciach dosť odlišný. Povedzme, že viac precíznejší, zodpovednejší.

Nie je tajomstvom, že hygiene sa zo zákona musia držať všetci prevádzkovatelia kúpeľov. Nad ich kvalitou práce bdejú regionálne úrady verejného zdravia.

Áno, už dávno som aj z tohto dôvodu nepočul, ani v nejakých odborných publikáciách nečítal o nejakom výskyte zdravotných problémov, nebodaj vážnych ochorení vyplývajúcich z „vody“ v našich podmienkach.

Prísne hygienické normy eliminujú všetky riziká rôznych mikróbnych infekcií

Riziko je z dôvodu kúpania v našich prírodných vodách, vrátane slovenských kúpeľov, veľmi nízke. K tomuto konštatovaniu prispieva najmä:

1. Nízka prevalencia  (výskyt) ťažkých, vodou prenášaných ochorení v našich netropických podmienkach (napr. týfus, cholera sú u nás iba importované, resp. sporadické).

2. Vysoké hygienické štandardy kladené na prevádzku prírodných kúpalísk a kúpeľov.

3. Dezinfekcia (chlorinácia, čiže úprava vody chlórom) vody využívanej na kúpaliskách, v kúpeľoch a prirodzená bioreztistencia mikroflóry voči patogénom prírodných vôd, ktoré obsahujú riasy, sinice a tzv. psychrofilné  baktérie (tie sú indikátorom všeobecnej kontaminácie vody, optimum rastu baktérií je pri 22 °C. Ich počet nám poskytuje informáciu o celkovom bakteriálnom znečistení vody, ich zvýšené počty tiež signalizujú prienik znečistenia z okolia, alebo poruchy úpravy vody, alebo nedostatočnej dezinfekcie), ktoré pre človeka nie sú patogénne (choroboplodné), pričom bránia rozmnožovaniu baktérií patogénnych pre človeka.

Práve prírodné zloženie kúpeľnej (minerálnej vody) u väčšiny prírodných vôd obsahuje také chemické zloženie, ktoré vytvára nevhodné podmienky pre množenie ľudských patogénov?

Aj napriek tomu sa riziko infekcií pri rekreačnom kúpaní a kúpeľníctve u nás všeobecne veľmi preceňuje. Navyše, ak si ešte uvedomíme, že slovenské hygienické normy sú také prísne, že prakticky eliminujú riziko infekcií z vody. Veď riziko infekcií pri pití kontaminovanej vody (napr. zo studne po povodni, alebo prameňa pri zatekaní, napr. močovky) je 10 až 100 násobne väčšie, ako pri kúpaní sa, hoci aj v takto kontaminovanej vode.

Prečo je to tak ?

Dôvodom je integrita našej kože a prirodzená odolnosť zažívacieho traktu (v žalúdku sa nachádza kyselina chlorovodíková (HCl), ktorú poznáme aj pod názvom kyselina soľná, potom žlč a ďalšie tráviace šťavy), takže prienik patogénov, aj keby vo vode boli masívne prítomné, do tenkého čreva, resp. do krvi, výnimočný. Preto sa všeobecne riziko infekcie u normálnych imunokompetentných jedincov (tí, ktorí majú vytvorený ochranný protilátkový systém)u nás preceňuje, reálne riziko je v dôsledku kúpania, skoro až minimálne.

V štátoch V4 bolo ročne hlásených iba niekoľko desiatok prípadov, pričom počet kúpacích dní predstavuje  sto miliónov „človekodní“ ročne. Takže naozaj ide len o  malé promile ochorení. Navyše, chcem zdôrazniť, že benefit z pohybu v takejto vode, resp. ich liečebný efekt ďaleko, presahuje možné, už vyššie spomínané riziká.

Kedy k infekcii predsa len môže prísť ?

Ako som už spomenul, cez intaktnú kožu a sliznicu, pri normálnej sekrécii HCL, pri využívaní rekreačnej a kúpeľnej vody na kúpanie (nie na pitie alebo prípravu jedla, ako je to v trópoch bežné), je riziko mikrobiálnej infekcie veľmi výnimočné. Za ostatné dva roky boli zaznamenané len štyri menšie epidémie, a to len na výletných lodiach (Cruise ships), ktoré boli zapríčinené pitím norovírusom nakazených ľadových nápojov v bare a lodnej reštaurácii, čiže vôbec nešlo o známe ,,chlipnutie“ si vody počas kúpania v lodnom bazéne. Analýza bazénovej vody na lodi totiž preukázala neprítomnosť norovírusu.

(Norovírusová infekcia sa vyznačuje nevoľnosťouzvracaním, vodnatou hnačkou, bolesťou brucha a v niektorých prípadoch stratou chuti. U človeka sa zvyčajne objavia príznaky gastroenteritídy od 12 až 48 hodín po vystavení norovírusom. Ochorenie označujeme aj ako črevná chrípka, keď ide o zápalové ochorenie žalúdka a čriev.  Môže sa vyskytnúť celková letargia, slabosť, bolesti svalov, bolesti hlavy a horúčky nižšieho stupňa. Toto ochorenie je obvykle samoobmedzujúce a závažné ochorenie je zriedkavé. Aj keď mať norovírus môže byť nepríjemné, nie je to zvyčajne nijako zvlášť nebezpečné ochorenie a väčšina chorých sa zotaví do dvoch až troch dní). 

Z vlastnej praxe som zažil niekoľko desiatok prípadov hnačiek a zvracania po kúpaní. Vo všetkých prípadoch však išlo o neúmyselné vypitie (chlipnutie) takejto vody a v 9 prípadoch o topenie, vrátanie aspirácie (vdychovanie, vdýchnutie, nasávanie, nasatie). V dôsledku rekreačného kúpania, ako aj využitia služieb kúpeľníctva, nebol u nás za ostatných päť rokov hlásený ani jeden prípad typickej infekcie aquagénneho pôvodu, ako napr. salmonelózy, shigelózy, týfu, alebo cholery.

Pri náhodnej kontaminácii vody na kúpanie odpadovou, napr. splaškovou alebo zrážkovou vodou, ako sa správa telo kúpajúceho?

Vidíme skôr pacientov s kožnými reakciami, ktoré však nie sú infekčného charakteru, ale zväčša alergického pôvodu (cerkariova dermatitída /zápalové ochorenie kože) – hyperreakcia na mŕtve ulity cerkarii /larválné vývojové štádium motolíc), alebo na odumreté bunky rias, žive prvoky patogénne pre človeka, ktoré sa však cez kožu pre ich veľkosť nedostanú, Améby /meňavky, bežne sa nachádzajúce v pôde a vode) a jednak v prírodnej vode rýchlo hynú vzhľadom na mikróbne a chemické zloženie vody, ako aj jej teploty, keďže ľudské patogény potrebujú na množenie ideálne 35-45 stupňovú teplotu, a naopak, vírusy mínus 5 a menej.

Napríklad sú situácie v ktorých sa píše aj o nebezpečnom pŕhlení medúzami, hryzení žralokmi, ťahaní chobotnicami, prípady, ktoré sú aj v subtrópoch zriedkavé?

Napríklad v roku 2015 bolo hlásených iba osem úmrtí po pohryzení žralokom, čo však aj napriek tomu bráni tisíckam psychicky labilných osôb (či už aj pacientov) vstúpiť do hoci aj kúpeľného bazéna na Slovensku. Lebo, čo keby tam cez vodovod prekĺzla jedovatá šťuka, alebo elektrický úhor? Naozaj, nepreháňam. Preto v prevencii ochorení pri kontakte s prírodnou vodou, alebo v kúpeľoch, je časť pacientov vhodným objektom  pre psychológov, psychiatrov desať až stokrát častejšia, ako pre mikrobiológov, infektológov, či dermatológov.

Spomeniete si na nejaký zaujímavý prípad?

Moji výskumní kolegovia z Malajzie, Austrálie a Indie mi poslali zujímavý prípad. Pri púti ,,Kumb Mela,“ kedy za jednu noc vojde do vĺn rieky Gangy veľmi disciplinovane a organizovane (slovo Mela v názve nemá nič spoločné s našou melou, aká napríklad býva na bratislavských  Zlatých pieskoch po skončení pracovnej doby) až 25 miliónov, áno, dobre vidíte, hinduistických veriacich, ktorí sa poriadne okúpu, umyjú (nielen formálne, lebo si pritom umývajú aj dušu), aby zo seba zmyli vonkajšiu nečistotu, na znak očisty vnútra. To však znamená, že väčšina sa nielen namočí a ovlaží, ale sa aj riadne umyje.

Poznamenávam, že v roku 2017 nebol zaznamenaný ani jeden prípad cholery po Kumb Mela a že legionelóza, ktorá sa tam objavila počas rekreácie v hotelovom bazéniku, súvisela s tvorbou aerosólu počas prevádzky znečistenej jacuzzi, nie však počas bežného  liečebného alebo rekreačného kúpania. Preto ju ani podrobnejšie neanalyzujem, našťastie je u nás, v našich kúpeľoch, priam výnimočná.

Iná je však situácia, ak sa kúpeme v trópoch ?

Slováci čoraz častejšie cestujú do trópov, nielen ako súčasť povedzme humanitárnych zborov, t.j. ako lekári a misionári. Nostalgicky spomínam, ako som pracoval ako lekár v rokoch 1999 – 2006 v Sudáne (Loki) a aj pri teplote 45 stupňov, s ďalšími tridsiatimi našimi lekármi, sa z nás nikto, nikdy nešiel okúpať. Na našom konte bola z kúpania veľká nula. Vedeli sme až príliš dobre, čo by sme riskovali.

Ale, musím neradostne konštatovať, že ak sa niekto v trópoch kúpe, tak väčšinou ide o dovolenkárov, ktorí sú tam po prvý krát a vo svojej cestovateľskej pýche, nakoľko si myslia, že prichádzajú z civilizovanej krajiny, kde predsa každý všetko vie a všetkému rozumie, a teda aj všetko videl a všetko na internete čítal, si predsa môžu dovoliť všetko. Veď si to zaplatili… A tak sa kúpu priam o dušu. Okrem takýchto dovolenkárov som zažil kúpajúcich sa, paradoxne, aj v žraločích vodách Mombasy a Zanzibaru, a zväčša vždy išlo o  relatívne mladých ľudí.

Čo by som však predpokladal asi len v zlom, na vlastné oči som videl medzi nimi aj veľa vzdelaných ľudí, aj veľa Slovákov, ktorí išli do vody pri príležitosti nádherného obradu, sobáša, stojac na koralovej pláži počas západu slnka, kedy sa vyrojí obrovské množstvo malarických komárov. Niektorí zasa vojdú do plytkej vody polonahí a bosí práve v čase najväčšieho výskytu dermatotoxických medúz, či vody plnej ostrých koralov, alebo šantia na bielom piesku keňskeho Malindi, plnom odhodených ihiel od intravenóznych narkomanov brázdiacich krásne pláže po prílete povedzme z EÚ.

Čo motivuje podľa vás turistov, že robia niekedy také, až „kaskadérske“ situácie ?

Do exotiky prichádzajú nielen preto, aby sa v nej zosobášili, atraktívne odfotili, ale čo je teraz moderné a in, najmä u turistov z Čiech, Slovenska a Maďarska, aby praktizovali zvláštny obrad, v plytkých litorálnych (pobrežných) vodách, ako ináč, len pri východe alebo západe slnka, t. j. v čase kedy elektrické úhory, sépie, medúzy žraloky, začínajú raňajkovať, šetrne, priam s filmovou fantáziou, splodili dieťatko. V takýchto prípadoch vyššie spomenuté hygienické opatrenia neplatia. Obaja budúci rodičia majú totiž veľkú „šancu“ sa infikovať až tak, ako keby navštívili najvykričanejšiu amsterdamskú uličku majsterky – kňažky lásky. Aby získali také diagnózy, ako chlamýdiové uretritídy (zápal močovej trubice), cervicitídy (zápal krčka maternice, cystitídy (zápal močového mechúra), vrátane tých, čo sú spôsobené multirezistentnými (je odolnosť, rezistencia na 3 až 6 druhov rôznych antibiotík) mikróbami vyšľachtenými africkým spôsobom, čiže ultra-krátko podávanými antibiotikami. Alebo v Thajsku ľudí liečia zväčša najnekvalitnejšimi generikami, kde len 50 percent tabletky tvorí účinná látka, čiže antibiotikum, zvyšok je len bezvýznamný paracetamol, takže takýto liek zaručene „funguje“ ani nie na polovicu. Čím vzniká antibiotická rezistencia.

Viktorino jazero je vraj nádherné, ale na kúpanie nebezpečné. Prečo ?

Naopak, v sladkých vodách, počas obľúbenej africkej safari konajúcej sa zväčša na masívnych džípoch, pokiaľ podľahnete lákaniu sa niekde okúpať, alebo raftovať v divých vodách  potokov, či kúpaniu sa vo Viktorinom jazere v Tanzánii, či jazere Tanganika, alebo Malawi, tak odtiaľ k nám, do nášho ústavu, prichádza pomerne dosť pacientov, ktorí sa hlásia so schistozomiázou (ochorenie, ktoré spôsobujú drobné kôrovce). Neliečená môže prejsť do karcinómu, čiže rakoviny močových ciest.

Viktórino jazero, Tanzánia

Má význam pred cestou dať sa zaočkovať ?

Radím tiež, že očkovanie proti cholere, týfu a žltačke každopádne pomáha významne znížiť riziko infekcie po náhodnej ingescii (prehltnutí) pri kúpaní sa s húfom krásnych kakaových, afrických detí, ktoré síce odoženú krokodíly a hrochy, ale nezbavia vás rizika „získania“ tropických parazitov a črevných patogénov.

Tu treba veľmi, ale veľmi zdôrazniť, že počet neopatrných turistov, ktorí boli roztrhaní hrochmi a utopení krokodílmi, sa blíži počtu zomrelých na choleru po kúpaní. Najmä naši turisti, myslím tým turistov z krajín V4 sú tí, ktorí stále tvrdohlavo neradi počúvajú rady domácich. Chýba im nielen pokora, ale veľmi často aj elementárna znalosť základov angličtiny. Čo im však skutočne nechýba, je až choré sebavedomie. Toho mávajú, ako sa vravieva, až na rozdávanie. A potom naň, žiaľ, aj veľmi často doplácajú…

Radíte, že pri kúpaní v jazere by sme si mali odložiť prstene i retiazky. Prečo ?

Konštatujem, že vďaka situácii u nás, ako aj v štátoch V4, pri rozumnom správaní sa a nevyhľadávaní hazardu traumy počas kúpania, infekcie hrozia len výnimočne. Ak sa už vyskytnú, tak najmä „len“ počas ekologických havárií, preto v kúpeľoch je incidencia (výskyt nový prípadov chorôb počas stanoveného časového obdobia), s výnimkou sporadickej legionelózy (ťažká formou zápalu pľúc spôsobovaná baktériami – legionelami), výnimočná. Kožné prejavy po kúpaní sú viac následkom alergickej dermatitídy (zápaly kože) po mŕtvych organizmoch, alebo alergie na chemické a biologické škodliviny.

Preto, s výnimkou stredne ťažkých a ťažkých  alergikov, sú veľmi zriedkavé. Pri dodržaní zásady, že voda,  hoci aj z kúpeľného bazéna, či termálna, alebo minerálna, nachádzajúca sa v bazéne, je určená výlučne len na kúpanie a nie na pitie, sa naozaj nikomu nemôže nič stať.

Preto je aj pravdepodobnosť infekcie počas balneoterapie výnimočná a pri rekreačnom  kúpaní na hygienicky kontrolovaných prírodných kúpaliskách a bazénoch, doslova výnimočná.

Na čo by ste chceli kúpajúcich upozorniť ?

Pri použití kúpacích topánok, odstránení trblietavých retiazok na členkoch, prsteňov na ruke, odstránení ligotavých lakov na nechtoch, najmä v rybárskych lovných revíroch prírodných jazier, je riziko sekundárnej infekcie po pohryzení dravcom (šťuka, zubáč, sumec, ostriež) minimálna.

Chcel by som vystríhať a viesť k opatrnosti najmä pri kúpaní v trópoch, ktoré prináša viacero nebezpečných nástrah. Chcem ich priateľsky upozorniť, ba až varovať, aby pri kúpaní používali zdravý rozum, lebo počet ochorení začína stúpať. Riziko zvyšuje navyše aj ďalší fakt, že naši turisti, aj vzhľadom na dlhoročnú geografickú, politickú a jazykovú izoláciu, až tak veľmi neoplývajú vlastnosťami, takými potrebnými v prevencii infekcii (pokora, poslušnosť, striedmosť, opatrnosť), ktoré, my, lekári, infektológovia, psychológovia, budeme  vo vzorke turistov z krajín strednej Európy ešte niekoľko rokov (možno aj desaťročie) hľadať hoci aj najlepším  mikroskopom s omnoho menším úspechom, ako úspechom mikroskopického nálezu patogénnych mikróbov v našich rekreačných vodách.

Author: admin