Tri otázky pre: starostu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice Mgr. Zoltána Péka

Význam Biskupíc určovali tri dôležité prechody cez dunajské ramená: smerom na Rusovce na Viedeň, na Prievoz do Bratislavy ako aj cez Vrakuňu, smerom na Trnavu. Táto poloha ovplyvnila aj život obyvateľov. Aká je v súčasnosti situácia obyvateľstva vo Vašej časti Bratislavy ? (myslíme tým všeobecný stav, demografiu…)

Môžem s potešením konštatovať, že počet obyvateľov s trvalým pobytom v Podunajských Biskupiciach z roka na rok narastá. Do našej mestskej časti sa vďaka cenovo dostupným bytom sťahuje aj čoraz viac mladých rodín. Na juhovýchodnom okraji Podunajských Biskupíc vzniká nová obytná zóna – Podunajská brána, pozostávajúca z individuálnych a radových rodinných domov, doplnená občianskou vybavenosťou, ktorá má podobu retail parku.

Ako ste pripravení v oblasti zdravotníctva v regióne? Čo všetko robíte pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť ?

Táto otázka by mala skôr smerovať na BSK, alebo štát ako zriaďovateľov. Ja osobne som veľmi rád, že sa predošlému vedeniu našej mestskej časti podarilo zachovať zdravotnú starostlivosť v Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach. Nový vzhľad získal aj jej pavilón F a rekonštrukciou prechádza aj poliklinika.

Naša mestská vlastní dve budovy zdravotných stredísk na Učiteľskej a Lotyšskej ulici. Pre našich obyvateľov v nej prevádzkujú svoju špeciálnu prax rôzni lekári a nájom za prenajaté ambulancie patrí v našej mestskej časti za jeden z najnižších v Bratislave. V katastri našej obce sa nachádza aj zariadenie pre seniorov Gerium a stredisko sociálnych služieb Primula.

Budovanie nielen obranyschopnosti obyvateľstva, ako aj zdravotníckych zariadení. Vaše plány, vízie…

V súlade s úlohou z akčného plánu mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice organizujeme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave pre našich obyvateľov Poradňu zdravia. Podporujeme aj všetky športové združenia, ktoré sa v našej mestskej časti venujú rozvoju športu pre deti i dospelých a aj sami organizujeme rôzne podujatia smerujúce k popularizácii športu u detí. Pokračujeme aj vo výsadbe stoviek nových stromov v snahe urobiť z Podunajských Biskupíc lepšie a zdravšie miesto pre život.

Zhovárala sa Eva Sisková

Author: admin