Tri otázky pre: PhDr. KAROLA KLEINMANNA, PhD. klinického psychológa a riaditeľa NZZ Salvus, s.r.o.

Pandémia nového koronavírusu nás postavila k rôznym problémom. Riešiteľným i menej riešiteľným. Pre väčšinu z nás sa situácia stala akousi zvláštnou, bezprecedentnou, s akou sme sa doposiaľ ešte nestretli. A mnohí nevedeli a dodnes nevedia ako budú postupovať, ako budú vlastne žiť ďalej. Ľudský organizmus spočiatku sa zmietal v sieti informácií, no nakoniec si vybral niektoré informácie a podľa nich začal fungovať.

Strach z akéhosi vysokého nárastu nakazených, strach, či práve ja k nim nepatrím, hľadanie symptónov nákazy…neistota, nápor na psychiku.

Preto, aby sme pomohli predísť problémom u ľudí s menšou mentálnou psychikou, a nakoniec aj pre nás, ktorí nevieme aké bude samotné pokračovanie tejto pandémie, sme oslovili odborníka, klinického psychológa PhDr.KAROLA KLEINMANNA, PhD., riaditeľa NZZ Salvus, s.r.o. a položili sme mu niekoľko zvedavých otázok:

Ako vnímate v súčasnosti opatrenia, ktoré vláda nariadila zvlášť pre dôchodcov, ako aj tých ostatných ?

Nikto nemal praktické skúsenosti s riešením a ochranou seniorov v takejto situácii. Dokonca psychologicko-sociologické údaje o tejto skupine občanov boli a sú zastaralé. Izolácia seniorov viedla k zhoršovaniu ich bežných somatických psychosomatických a psychiatrických ochorení. Tým, že zdravotníctvo mnohých krajinách nebolo pripravené na takúto situáciu. mnohé skolabovali, bokom išla rovnosť, spravodlivosť a etické princípy.

Lekári v zahraničí verejne priznávali, že pre nedostatok zdravotníckych prístrojov, odpájajú od ventilácii starších a pripájajú mladších. Túto vírusovú eutanáziu robili napriek Hyppokratovej prísahe a ich vierovyznaniu aj v krajinách, ktoré sú najreligióznejšie v Európe (Taliansko, Španielsko). Slovensko zareagovalo racionálne, nariadilo nosiť rúšky, merať teplotu a izolovať najviacej ohrozené skupiny. Pravdepodobne sme s tým získali potrebný čas na doplnenie základného zdravotníckeho materiálu, ktorý však chýba dodnes.

Ako sa pozeráte na koronavírus a víziu leta, jesene a zdravotných problémov, najmä u staršej generácie ?

Slovensko patrí medzi tie šťastnejšie krajiny pri zvládaní koronavírusu. Nepoznáme ako sa vírus bude správať v nasledujúcom období a informácie najmä Inštitútu zdravia boli a sú mätúce a jeho grafy patria skôr do oblasti veštenia zo sklenej gule. Riadenie štátu v takom to období osobami, ktoré nemajú žiadne skúsenosti s jeho riadením a  majú niektoré osobnostné poruchy, môže pre štát dopadnú tragicky.

Matka príroda však zariadila, že vírus je momentálne na ústupe. Víziu leta a jesene vnímam pozitívne ako strávenú na Slovensku, resp. cez určité koridory, bez možnosti vybočiť , pri mori. Určite vylučujem leteckú prepravu. A na jeseň uvidíme, či nás to nestálo až príliš veľkú daň v podobe návratu vírusu.

Starší ľudia majú psychiku nastavenú inakšie. Neradi menia zaužívané zvyky, zmeny prijímajú to skôr negatívne. Čo by ste radili práve im ?

Myšlienky seniorov sa obracajú čoraz častejšie do minulosti, myslenie je zároveň o čosi konzervatívnejšie. Starí ľudia uvažujú stále o rovnakom probléme dookola, často opakujú identické slová a nevedia sa len tak preniesť cez problém. Analyzujú ho z každej strany, až vám dôjde, že sa na problém upli a nevedia ho pustiť z hlavy. V citovom prežívaní sú starší ľudia menej odolní voči záťaži a častejšie bývajú citovo nevyrovnaní. Výsledkom môže byť neochota spolupracovať, podráždenosť, depresie, úzkosť a strach.

Nič z toho však nerobia naschvál, jednoducho je to príroda. Vyvarovať sa musíme  vytvárania náhlych a nečakaných zmien vo zvyklostiach seniora a preceňovania schopností seniorov. Seniori vzhľadom na smerovanie sociálnej politiky si môžu iba hovoriť, že dobre už bolo. Na pandémiu svet nebol pripravený, ale keby aj bol, aktuálne problémy by sa iba oddialili a vypukli by v ešte väčších rozmeroch, pretože svetové spoločenstvo sa nedokáže zmobilizovať, lebo stojí na slabých pilieroch, jednotlivé štáty majú mizerné prostriedky a vybavenie , aby zabránili šíreniu akéhokoľvek ochorenia. Prvé lietadlá, ktoré odleteli do Číny s humanitárnou pomocou boli kritizované a mobilizačné sklady prázdne.

Pandémia poukázala aj na to, ako rýchlo dokáže naša spoločnosť zareagovať na nedostatkové tovary a dopĺňať ním trh alebo s ním kšeftovať . Čistá modrá obloha, zníženie prašnosti v ovzduší , návrat k pôvodným hodnotám , upevňovanie rodinných vzťahov , homooffice, sú len malé benefity , na ktorých vidíme, že žiť sa dá aj ináč.

Zhovárala sa: EVA SISKOVÁ

Author: admin