Tri otázky pre: MUDr. Vladimíra Balogha, kvalifikovaného odborníka v oblasti zdravotníctva

EVA SISKOVÁ

Koho treba riešiť- lekárov či pacientov ?

Nakoľko sa ešte len nová vláda kreuje, dovoľte mi opýtať sa, vás ako kvalifikovaného odborníka v oblasti zdravotníctva,  ako vnímate problematiku, ktorej sa bude musieť nová vládna zostava venovať v oblasti zdravotníctva ?

Návrh stratifikácie nemocníc, evidentný nedostatok financií v systéme, značné personálne problémy, nesolidárny návrh na riešenie platieb za poistencov štátu a do toho nový návrh systému správcovstva na riadenie zdravotného  poisťovníctva… To je len časť podstatných problémov- nemyslíte, žeby sme najprv mali upratať, riadne odhaliť nedostatky, presadiť odbornosť a hlavne odpolitizovať celý systém, a potom prípadne zavádzať nové neoverené kroky?

Je pravdou, že samotné ministerstvo zdravotníctva je obklopené predovšetkým inžiniermi, technokratmi ?

Áno, zásobujú nás rôznymi analýzami a číslami , odkiaľ ich majú je  neznáme. Ale dodnes nevieme napríklad stanoviť reálne nákladové sumy na výkony v zdravotníctve, takže prevládajú len a len  odhady. Nerozumiem tejto ekonomickej kreácii a z toho plynúcich návrhov, ktoré predkladajú verejnosti. Okrem toho na všetky zmeny sú potrebné tiež financie, to nám akosi pri týchto futurologických predpovediach uniká,  sme si toho vedomí?

Zo štatistiky OECD vyplýva, že 2800 našich lekárov pôsobí v ČR a údajne 1200 v iných krajinách, to sú hrozivé čísla.

Je však zaujímavé, že k tejto problematike nepočuť nejaké rázne návrhy a opatrenia, ba ani v období predvolebného boja. Rezidenčný program asi nebude stačiť na tento problém a získavanie lekárov zo zahraničia  má tiež svoje nedostatky. Mínusy v odbornosti nemôžeme prechádzať len preto, že máme personálne problémy a riešime to len ich dočasným zaradením do praxe. Možno by bolo vhodnejšie  urobiť priamo nábor záujemcov o štúdium medicíny v týchto krajinách a v rámci bilaterálnych  dohôd doriešiť tento problém, asi by to bolo efektívnejšie. Len aj na toto treba financie…

Dovoľte mi vrátiť sa k samotnej podstate, ako by sa mali riešiť samotné potreby pacienta? Šetriť na liekoch či uprednostniť pacientov?

“V memorande z októbra 2019 však ministerstvo zdravotníctva v tichosti zaviazalo poisťovne ušetriť na liekoch na výnimku 16 miliónov eur!” / tvnoviny.sk 26.11.19 / Z  ktorej technokratickej hlavy vyšlo takéto stanovisko, to by mala povedať ako   budeme riešiť na akom princípe potreby pacienta..Nie potreba, ale financie sú uprednostnené? Potom ale nerozumiem tomuto opatreniu -veď v roku 2018 sme ušetrili na  lekárenskej starostlivosti oproti roku 2017 cca 20 mil eur a priamo na liekoch  186 miliónov, platby za poistencov štátu budú zase menšie o 33 mil. eur,  to je cca 33,3 eura na mesiac a na každého poistenca. Zvláštne počty , kde sa stráca pacient ?

Author: admin