Tri otázky pre: MUDr. Michala Pečíka lekára-záchranára

EVA SISKOVÁ

Alea iacta est — „kocky sú hodené“

Ideálny deň pre mňa pozostáva zo série malých vecí. To je dych čerstvého vzduchu, keď ráno otvárate dvere, odraz hôr a mrakov v krištáľovom jazere, možnosť ísť voľne na prechádzku. Domnievate sa, že dlho bude trvať táto „koronavírusová“ atmosféra? Čo ešte ja, ako jedinec, môžem pre to urobiť ?

Podľa môjho odborného názoru, tak ako sledujem informácie v každodenne sa rozrastajúcej medicínskej databáze v súvislosti s touto pandémiou – sme len na začiatku. Nie je dobré klamať si, niečo si nahovárať… Obzvlášť v situácii, v ktorej sa Slovensko ocitlo by zlá informovanosť, prípadne cielené zavádzanie obyvateľstva mohlo viesť k vážnym následkom.

Zároveň však nie je dobré lamentovať nad rozliatym mliekom, ako sa hovorí – Alea iacta est. Treba sa tomu postaviť čelom… Svetoví experti, ktorí šírenie COVID-19 zvládli hovoria jasnou rečou, treba ich rešpektovať. V ideálnom prípade predpokladám približne 2 mesiace, zlé scenáre môžu znamenať aj pol roka.

Je preto mimoriadne dôležité, aby všetci obyvatelia rešpektovali autority, krízový manažment štátu, odborné spoločnosti a profesionálov z oblasti zdravotníctva, epidemiológie a mikrobiológie. Aby sa nepodieľali na šírení dezinformácií (hoaxov), ktoré v spoločnosti vyvolávajú zbytočný strach a správali sa zodpovedne. Voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu.

A najmä, aby boli trpezliví. Kapacity nášho zdravotníckeho systému zatiaľ zvládajú, no je to náročné. Čím vyšší počet zdravotníkov a pracovníkov prvého kontaktu udržíme zdravých, tým väčšiu máme šancu. A nejde len o ohrozenie samotnou nákazou, zamlčaním dôležitých informácií, alebo priamo klamstvom.

Ide aj o psychické vyčerpanie, syndróm vyhorenia. Viete napríklad, aké je to mať na sebe niekoľko hodín respirátor a dýchať cez neho? Mimoriadne vyčerpávajúce… Sám mám doma 4 mesačnú dcérku, ženu. Je tiež lekárka a o to ťažšie je mi potom nastúpiť do každej jednej služby – všetky riziká si totiž veľmi dobre uvedomuje, aj keď o nich mlčí.

Prosím, dávajte na zdravotníkov pozor, pretože ak neochránime našu zdravotnícku infraštruktúru, nemáme šancu.

Pracujete ako lekár- záchranár najmä na letisku. S akými, možno nevšednými situáciami sa denne stretávate ?

Áno, pracujem aj na letisku… Práca v záchrannej zdravotnej službe má svoje špecifiká (ako každá práca) a keďže milujem lietanie, spájam príjemné s užitočným. Situácie beriem tak, ako prídu a snažím sa ich riešiť v kľude. Urgentná medicína je krásna v tom, že ak ste v správnom čase na správnom mieste, naozaj človeku zachraňujete život.

Mám rád priamu účinnú liečbu, no zároveň sa zaujímam aj o vedecké pozadie v medicíne, o tzv. evidence-based medicínu. Nevšedné situácie mi každodenne pripravuje moja malá dcérka . Je úžasné sledovať ako rastie, ako spoznáva svet, ako rýchlo sa adaptuje na novovzniknuté okolnosti. Každý deň ma naučí niečo nové.

Vírus si nevyberá, ľudia sú kľúčoví. Čo odkážete nám občanom, aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť k našej každodennej práci, k nášmu každodennému životu ?

Buďte tolerantní, ohľaduplní a keď sa dá, pomáhajte si navzájom. Myslím, že „iniciatíva s rúškami“ ukazuje, že to vieme. Keď chceme. Chráňte si svoje zdravie a zdravie ľudí vo svojom okolí dodržiavaním odporúčaní autorít. Používajte zdravý „sedliacky“ rozum a snažte sa zachovávať rozvahu, vždy podľa toho, ako to bude vyžadovať situácia. Nik presne nevie, čo bude zajtra. Dá sa iba predpokladať.

Ešte snáď dodám, mám kolegov, ktorí boli na misiách v zahraničí (zemetrasenie, tsunami, občianska vojna a pod.)…všetci do jedného mi povedali, že aj napriek absolútnej bezmocnosti a biede, tunajší ľudia sa nesťažovali, nevyplakávali, ale spoločne riešili následky katastrofy, ktorá ich postihla…každý tak, ako vedel a mohol. Zoberme si z nich príklad, prosím.

Author: admin