Tri otázky pre: MUDr. KATARÍNU ŠIMOVIČOVÚ, predsedníčku pediatrickej sekcie Slovenskej lekárskej komory

EVA SISKOVÁ

Verte lekárovi, nie internetu

Mladí rodičia a komunikácia priam z obývačky. Ako predsedníčka pediatrickej sekcie SLK, ako vnímate súčasnú situáciu z pohľadu svojej odbornosti ?

Rodičia mojich pacientov sú všetko mladí ľudia,  preto je komunikácia s nimi pomocou  informačných technológií  pohodlná pre obe strany.

Ako riešite urgentné situácie v prípade akútne chorých detí keď koronavírus útočí z každej strany ?

Môžu telefonovať, posielať informácie mailom, aj fotografie exantémov, opuchov očí, malých úrazov – proste všetky informácie ktoré považujú za vhodné.

Sama posúdim či môžem pomôcť takouto formou a posielam elektronické recepty ktoré si vyzdvihnú v ktorejkoľvek lekárni. Sú to aj opakované recepty ak dieťa užíva nejaký liek dlhodobo alebo dietetické potraviny – všetko predpisujem ako elektronický recept.

Ak považujem za nutné vidieť dieťa v ambulancii a klasicky ho vyšetriť, tak sa pýtam na cestovateľskú anamnézu, na kontakt s možným chorým na COVID-19, na časové súvislosti.

Práca s internetom, elektronická forma vydávania receptov, komunikácia prostredníctvom on line…

V pediatrickej praxi si vymieňame navzájom informácie e- mailom, sms správami, mms správami. Sme tak navzájom dobre prepojení.

Ako riešiť jednotlivé vyšetrenia s dieťaťom ?

Ak je všetko v poriadku, dieťa dostane termín na vyšetrenie  v ambulancii tak, aby s ním žiaden iný pacient neprišiel do styku, objednávame 1 pacienta každú pol hodinu. Po odchode všetko vyumývame, dezinfikujeme, UV žiariče sú zapnuté, takže každý ďalší pacient príde do čo najviac  čistého prostredia. Mám rúšky, aj celuloidový štít aj rukavice. Hygienu rúk dodržiavame.

Čo aktuálne riešite v pediatrickej sekcii ?

Ak sa rozhodnem  konzultovať kolegu špecialistu, telefonicky ho kontaktujem, vysvetlím situáciu a dohodnem termín pre dieťa. Tzv. „výmenný lístok“ ktorý je v skutočnosti Odborný nález so žiadosťou o vyšetrenie – pošlem ho rodičom mailom s mojimi osobnými kódmi A a P  ktoré mám  na pečiatke. Ešte žiaden kolega špecialista neodmietol vyšetriť dieťa za takýchto podmienok. Ak rodič nemá doma možnosť vytlačiť si tento Nález, použijem fotoaparát. Žiadanku odfotím a pošlem rodičovi ako mms. Všetko to funguje dobre.

Hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu má k dispozícii  8 krajských odborníkov MZ SR  pre 8 krajov slovenských a tí si vytvorili „sieť“ okresných pediatrov ktorí sú najbližšie medzi sebou a poznajú situácie v okresoch najlepšie. Tým sú aj informácie rýchlo dostupné. Hlavná odborníčka MZ SR je aj členkou Krízového štábu.

V súčasnosti môžem konštatovať, že rodičia detí sú v mojom regióne ( BA kraj) veľmi disciplinovaní, riadia sa informáciami ktoré mám na webovej stránke, nežiadajú zbytočné vyšetrenia priamo v ambulancii s ľahkými diagnózami. Bodaj by im to aj ostalo po skončení epidémie.

Author: admin