Tri otázky pre: Ing. VLADIMÍRA SEMANA, riaditeľa TV Región

EVA SISKOVÁ

Poďme s pravdou von

V televíznej oblasti pôsobíte vyše 30 rokov. Na vašej webovej stránke ste prezentovali prostredníctvom videa informáciu, že na Slovensku existuje firma, ktorá dokáže dodať testy na koronavírus. Prečo Ústredný štáb o tom nehovorí ?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď.

Pán Robert Mistrík pár dní po zverejnení môjho vlogu priznal, že úzko spolupracoval s firmou Multiplex DX, ktorá tiež tvrdí, že má testy na koronavírus. Je to teda konkurencia voči košickej firme DB Biotech, a.s., ktorá uvádza, že má takýto test už medzinárodne certifikovaný. Pokiaľ viem, firma Multiplex DX zatiaľ len tvrdí, že ak všetko dobre pôjde, tak reálne použiteľný test budú mať v horizonte niekoľkých týždňov. Na čele košickej firmy je nespochybniteľná vedecká autorita, profesor pán Tomáš Dobranský, autor 27 vedeckých štúdií a dvoch kníh, teda, pri všetkej úcte, je to  iná vedecká váha, ako pán Mistrík.

Skrátka, sú vážne indície, že pán Mistrík je v konflikte záujmov  v takej dôležitej a chúlostivej veci, pri ktorej ide o životy a zdravie toľkých ľudí. To bola podstata mojich pochybností o tom, či naozaj treba čakať “pár dní”, ako to uviedol pán Mistrík pre TV Markíza.

Prvé video

Verejnosť má právo na úplné, pravdivé a neskreslené informácie. Mohli by ste povedať našim čitateľom, prečo dodnes to nikto z relevantných strán nezverejnil? Domnievate sa, že sa s pravdou dostatočne verejne nepracuje ?

Nová politická garnitúra na čele tohto štátu sa snaží priniesť nové štandardy do komunikácie s verejnosťou. Sám pán premiér Igor Matovič deklaroval, že to chcú robiť lepšie, ako tí pred nimi. Preto si myslím, že je oprávnené, keď sa budú v duchu týchto slov voči ním uplatňovať prísnejšie kritériá a že oni to nebudú vnímať ako prejav nepriateľstva. Do toho mi však nesedí vyjadrenie pána Roberta Mistríka, ktorý nepriamo môj vlog označil za šírenie hoaxov.

Urobil to bez toho, aby toto tvrdenie patrične podložil, či vysvetlil.  Istým sklamaním bolo pre mňa aj stanovisko firmy DB Biotech, a. s., ktorá vyhlásila, že sa nenechá vtiahnuť do akéhosi politikárčenia. Vyznelo to tak, že to politikárčenie som do tejto kauzy vniesol ja. To naozaj nebol môj cieľ. Mal som dôležitú informáciu a zverejnil som ju, lebo som to považoval a stále považujem za správne.

Druhé video

Egoizmus nás zabíja, priam nás ohraničuje. Vírus pôsobí na mozog, skláňajú sa pred ním nielen prezidenti, ale aj ľudia bez domova. Vírus si nevyberá lepších a horších, chudobnejších a bohatších. Azda len na našom zdraví v tejto chvíli nechce zarobiť niekto tretí ?

Verím, že nie. Úprimne žičím všetkým členom Ústredného krízového štábu, aby prijímali správne rozhodnutia v prospech nás všetkých. To však neznamená, že si nebudem všímať fakty, ktoré môžu svedčiť o opaku. Slepá dôvera v neomylnosť politických vodcov nám priniesla mečiarizmus, porodila Gorilu, spôsobila vraždu novinára a mafiánizáciu celého štátu. Nechcem, aby sa to zopakovalo. Preto, pre nič iné, som  zverejnil informácie o teste na koronavírus.

Author: admin