Sviatok vo všedný deň

Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.

Už od roku 1992 niektorí starší pedagógovia, lekári z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského uvažovali o založení klubu, ktorý by spájal pedagogických, odborných i vedeckovýskumných pracovníkov. Malo ich spájať jedno: odchod na zaslúžený dôchodok.

Tieto zámery sa realizovali až v roku 2002(26.januára), keď sa oficiálne založil Sapientia klub, ktorý vznikol z podnetu prof. MUDr. Michala Valenta, DrSc. za účasti vtedajšieho dekana LFUK univ. prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD., významného slovenského neurológa a prof. MUDr. Gustáva Čierneho ,DrSc. Klub sa začal schádzať raz mesačne, v posledný utorok. Cieľom priateľských stretnutí bolo pripomínanie si minulých významných výročí aj jednotlivých členov, diskutovanie k aktuálnym otázkam odborným, vedeckým i takých, ktoré sa dotýkajú tém zdravotníctva.

Do programu sú zaraďované i spoločenské, umelecké i politické problémy. Klub vznikol z pocitov, že o starších pracovníkov nie je veľký záujem a zásadou prevencie starnutia je udržiavanie spoločenských kontaktov, stimulácia záujmov o odbornú problematiku. Klub sa stal miestom nielen pracovníkov Lekárskej fakulty, ale aj iných kolegov z oblasti zdravotníctva, SAV ,ako aj umeleckého a spoločenského života. Vedenie LFUK prevzalo záštitu nad klubom a podčiarklo jednu z hlavných zásad štatútu klubu, ktorou je múdrosť, skúsenosť a pamäť pre úžitok nielen LF UK, ale všetkého, čo v zdravotnej starostlivosti o pacienta a vôbec na svete je prospešné a dobré.

Svedčí o tom vyše 70 stretnutí na ktorých sa diskutovalo napríklad o minulosti, súčasnosti i budúcnosti lekárskych fakúlt(prof. Čatár a prof. Traubner…),o klinickej imunológii a alergológii (prof. Štefanovič), o aktualitách z kardiológie (prof. Šimkovič, Riečanský, Murín),človek a inštitúcia(prof. Kmety),vzťah psychického a somatického v medicíne (prof. Zikmund),aktuálne medicínsko-právne aspekty (prof. Čič),diskusia o literatúre, politike a tvorbe (Ladislav Ťažký), zdravotnícka reforma (prof. Virsík),tvár života videná semiológiou (prof. Borecký),globalizácia a národná kultúra (Anton Hykisch), hlina ako osud (Ignác Bismayer, Ján Čomaj),Slovensko a Maďarsko pred II. Svetovou vojnou (Dr. Deák), SLS äprof. Čierny), vývoj vo vodnom hospodárstve (doc. Binder), Slovensko v súčasnosti (Drahoslav Machala) a mnoho iných zaujímavých tém.

Sú to stretnutia vzdelaných, rozhľadených a skúsených účastníkov, ktorým sa nejedná o kariéru,preto posudzujú problémy s istou dávkou nadhľadu a s cieľom pomôcť riešiť mnohé aktuálne otázky nášho súčasného života. Viacerí prednášatelia vyslovili krédo, že prísť medzi vzdelaných a rozhľadených slovenských lekárov je sviatok vo všedný deň.

Share:

Author: admin