Štát investuje len do vlastných nemocníc, menšie odkazuje na eurofondy

23. 01. 2020 zdroj: webnoviny.sk

Do obnovy a rozvoja nemocníc štát investuje pomocou tzv. kapitálových výdavkov. Problém však je, že peniaze dáva iba štátnym nemocniciam. To sú univerzitné a fakultné nemocnice vo väčších mestách a špecializované ústavy.

No iné nemocnice sú nielen súkromné, ale aj v správe vyšších územných celkov, miest alebo neziskových organizácií.

Ako upozorňuje Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), obyvatelia menších miest sú tak diskriminovaní.

Prezident asociácie Marián Petko zdôrazňuje, že veľké štátne nemocnice v krajských mestách slúžia ako mestské. Ich pacienti sú tak zvýhodňovaní oproti nemocniciam v menších mestách, ktoré od štátu nedostávajú nič.

Štátu nič nebráni investovať do menších nemocníc

ANS nie je proti tomu, aby kapitálové výdavky dostávali štátne nemocnice. Chce však, aby peniaze išli adekvátne aj do menších nemocníc.

V zdravotníctve sa urobilo veľa, hodnotí ministerstvo svoj rok 2019

Asociácia si dala vypracovať právnu analýzu, z ktorej vyplynulo, že nič nebráni štátu, aby investoval aj do nemocníc združených v ANS. Nespĺňalo by to totiž znaky nedovolenej štátnej pomoci podľa pravidiel EÚ.

Podľa Petka je pravdepodobné, že ak by sa obrátili na Európsku komisiu s podnetom, pravdepodobne by uspeli. Či ho aj naozaj podajú, ešte zvážia.

Ministerstvo odkazuje: Štátne nemocnice sú prioritou

Štát sa však pritom nestavia proti smerovaniu kapitálových výdavkov aj do menších nemocníc. Akurát že reálne im nič nedáva.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že kapitálové výdavky prioritne investuje do tých koncových zdravotníckych zariadení, ktoré liečia najvážnejšie a ekonomicky najviac náročné prípady. Teda do univerzitných a fakultných nemocníc.

Výdavky na zdravotníctvo by mali v roku 2020 stúpnuť na 5,6 mld. eur

Zdravotníci v týchto nemocniciach ošetrujú pacientov v tých najvážnejších stavoch. Preto si práve tieto nemocnice prioritne vyžadujú investície na dobudovanie, modernizáciu a rekonštrukciu,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Je dôležité si uvedomiť aj skutočnosť, že technické a prístrojové vybavenie týchto koncových nemocníc je podstatne iné a finančné nákladnejšie ako vybavenie menších regionálnych nemocníc,“ dodáva.

Okrem toho tieto koncové univerzitné a fakultné nemocnice zabezpečujú aj vzdelávanie budúcich lekárov. Často sú práve sem prevážaní aj pacienti vo vážnych stavoch z menších zdravotníckych zariadení z regiónov.

Hospodárite zodpovedne ? Od štátu nič nedostanete

Ministerstvo navrhuje menším nemocniciam, aby sa uchádzali o eurofondy. Podstatná väčšina z nich smerovala práve do menších regionálnych nemocníc. „Po splnení podmienok je k dispozícii práve na rekonštrukcie a modernizácie viac ako 150 miliónov eur z eurofondov,“ hovorí Eliášová.

Takýto spôsob sa však asociácii nemocníc nepozdáva. Podľa Petka sa totiž štátne nemocnice nemôžu uchádzať o eurofondy, pretože sú zadlžené. Niektoré dokonca neodvádzajú za svojich zamestnancov sociálne poistenie.

Štát takýmto rozdeľovaním eurofondov tak podľa Petka odmeňuje zle hospodáriace nemocnice, ale trestá tie, ktoré hospodária zodpovedne.

Share:

Author: admin