Skrátenie štúdia psychiatrie má urýchliť nástup lekárov do praxe

20. 01. 2020 Zdroj: webnoviny.sk

Odborné štúdium lekárov v niektorých oblastiach sa skráti, dôvodom je rýchlejší nástup do praxe. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa tak snaží riešiť nedostatok lekárov – špecialistov.

Jedným z dôležitých krokov je podľa rezortu aj skrátenie dĺžky štúdia o jeden rok. Ako uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti, táto zmena nedegraduje úroveň vzdelania lekára a prináša konkrétne riešenia.

Cieľom novely výnosu je skrátenie dĺžky špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačných odboroch psychiatria a detská psychiatria z piatich na štyri roky odbornej prípravy.

Taktiež sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializované a certifikačné študijné programy a študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, a to s účinnosťou od 1. januára tohto roka.

Nesystémove, ale rozumné

Ako pre agentúru SITA uviedla predsedníčka odbornej sekcie psychiatrie Slovenskej lekárskej komory Kornélia Fabišíková, skrátenie dĺžky práve v odboroch psychiatria a detská psychiatria pomôže dostať sa rýchlejšie do praxe tým absolventom, ktorí majú úprimný záujem o tento špecializačný odbor.

Je to však podľa nej nesystémové riešenie, nakoľko na Slovensku je tento odbor dlhodobo podfinancovaný, a tým pádom pre mladých začínajúcich lekárov neatraktívny.

Platby zo strany zdravotných poisťovní v psychiatrických ambulanciách sa totiž pohybujú na úrovni jednej tretiny v porovnaní s inými špecializačnými odbormi,“ konštatovala.

Chýbajú lekári, sanitári aj zdravotné sestry. Odborníci hovoria o alarmujúcom stave

Skrátenie dĺžky špecializačného štúdia v odboroch psychiatria a detská psychiatria však Fabišíková považuje za rozumnú vec. „Pred vstupom SR do EÚ bola dĺžka špecializačného štúdia v týchto odboroch, ale aj v iných, tri roky a bola postačujúca,“ dodala.

Táto zmena podľa nej v žiadnom prípade nemôže negatívne ovplyvniť úroveň vzdelania lekára.

Tu ide o kvalitu a nie o kvantitu. Lekári sa musia podľa platných zákonov vzdelávať počas celého aktívneho výkonu svojej praxe. Sú pravidelne kontrolovaní Slovenskou lekárskou komorou,“ uviedla.

Skrátia sa aj ďalšie odbory

Inovácie boli zrealizované aj v špecializačných odboroch pediatria, infektológia a klinická imunológia a alergiológia.

A to z dôvodu efektívnejšieho získavania špecializovanej spôsobilosti lekárov v uvedených špecializačných odboroch,“ uzavrela hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová

Share:

Author: admin