S poslancom SME RODINA, členom výboru NR SR pre zdravotníctvo, Ing. MARTINOM BORGUĽOM krátko o aktuálnej situácii

EVA SISKOVÁ

Ako vnímate pripravenosť novej vlády na pandémiu ?

Bolo obrovským šťastím, že sme opatrenia proti šíreniu koronavírusu prijali dostatočne zavčasu, čím sa nám podarilo eliminovať jeho nekontrolovateľné šírenie. Slovensko a naše zdravotníctvo patrí v európskom, ale aj celosvetovom meradle určite medzi premiantov, pokiaľ ide o zvládnutie pandémie. Mojím želaním je, aby slovenské zdravotníctvo patrilo medzi premiantov aj v budúcnosti, keď pandémia odoznie a vrátime sa do “normálneho” života. Programové vyhlásenie vlády obsahuje celý rad návrhov na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, a to už od prevencie a podpory zdravého životného štýlu až po doliečovanie a dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Ako poslanec NRSR a člen zdravotníckeho výboru sa budem v maximálnej miere usilovať o to, aby boli uvedené do života nielen návrhy na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ale aj návrhy na zlepšenie pracovných podmienok všetkých zdravotných pracovníkov.

Čo bude po koronavíruse nasledovať ? Ste na to pripravení ?

Hlavne by som nehovoril o čase PO koronavíruse. Všetko nasvedčuje tomu, že koronavírus tu s nami, bohužiaľ, bude ešte nejaký čas. Ale je veľmi dôležité, aby sme postupne a pri zachovaní prísnych hygienických opatrení uvoľňovali našu ekonomiku. Slovensko bolo úspešné pri jej rýchlom zmrazovaní na začiatku pandémie, teraz musí byť rovnako úspešné pri jej postupnom rozmrazovaní. Opakujem, pri zachovaní prísnych opatrení, ku ktorým podľa mňa patria tri základné veci: nosenie rúšok, obmedzenie koncentrácie ľudí a dodržiavanie prísnych hygienických štandardov.

Author: admin