Rok 2020 patrí sestrám a pôrodným asistentkám, ani v SR sa na ne nezabúda

zdroj:hlavnespravy.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sa zaradila medzi 100 krajín sveta, ktoré sa na tejto kampani aktívne podieľajú. „Tento rok je pre nás výnimočný, pretože rovnako ako my, aj kolegyne na celom svete si pripomenú 200. výročie narodenia priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale. Budeme oslavovať, spomínať, hovoriť o tom, kto sme a aké je naše miesto a postavenie v udržiavaní a prinavracaní zdravia našim občanom,“ priblížila prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.

Okrem 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek po celom svete si toto povolanie pripomenú aj v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH). Najväčšia detská nemocnica na Slovensku má v súčasnosti 530 sestier. So sestrami sa lúčia najmä z dôvodu dôchodkového veku či materských dovoleniek. „Práca s detským pacientom je iná, rozmanitejšia, a posúva sestru v poznaní a empatickom prístupe úplne inde ako pri dospelom pacientovi. Odmenou im je detská bezprostrednosť, úprimný úsmev a rýchle napredovanie v profesionálnej oblasti,“ uviedla vedúca odboru pre ošetrovateľstvo Tatjana Belcáková.

Ústav pripravil napríklad semináre zamerané na zvládanie stresu či rekondičné pobyty. V letných mesiacoch NÚDCH chystá Letný kemp budúcich sestier. Počas celého mesiaca sa rôzni špecialisti budú venovať desiatim najšikovnejším študentkám a študentom v odbore, ktorí praxovali počas školského roka na pôde ústavu.

„Veľmi si vážime prácu sestier, ktorá si vyžaduje niekedy až nadľudské úsilie a tiež celoživotné vzdelávanie. Pravidelne na polročnej báze organizujeme pre sestry atraktívne workshopy. Našim zamestnancom pravidelne ponúkame množstvo finančných aj nefinančných benefitov, ako napríklad náborový príspevok, atraktívne finančné ohodnotenie nad rámec Zákonníka práce, ubytovanie, rekondičné pobyty, možnosť bezplatného špecializačného štúdia, štipendiá a tiež teambuildingové aktivity,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Národného onkologického ústavu (NOÚ) Patrícia Kubicová.

Medzinárodný deň sestier (12. 5.) patrí v NOÚ aj laborantkám, laborantom, techničkám, technikom, fyzioterapeutkám, fyzioterapeutom, zdravotníckym asistentkám, zdravotníckym asistentom, sanitárkam a sanitárom. „Pri tejto výnimočnej príležitosti našim sestrám za ich starostlivý prístup k pacientom, každodennú namáhavú a obetavú prácu poďakuje a ocení ich osobne na všetkých pracoviskách generálny riaditeľ spolu s vedúcou odboru ošetrovateľstva,“ doplnila.

Hovorkyňa bratislavského Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Soňa Valášiková pre TASR priblížila, že ústav umožňuje svojim sestrám sústavne sa vzdelávať a aktívne sa zúčastňovať na seminároch, kongresoch či konferenciách doma i v zahraničí. Každý rok lekári a sestry z Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, navštevujú nemocnicu v kenskom Nairobi. Spolu s miestnym personálom realizujú operácie detí s vrodenými chybami srdca a poskytujú im pooperačnú starostlivosť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa v NÚSCH každý rok koná odborný seminár. Pre sestry a verejnosť je pripravený aj edukačný program vrátane praktických ukážok lepenia špeciálnych náplastí, polohovania pacientov, výživových doplnkov, ochrannej kozmetiky a množstvo ďalších zaujímavých informácií počas Svetového dňa prevencie dekubitov.

Prácu sestier si vážia aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). Podľa jej hovorkyne Evy Kliskej sa snažia podmienky na ich prácu zlepšovať. „Ponúkame finančné a nefinančné benefity a tiež možnosť vzdelávania sa na vysoko špecializovaných pracoviskách koncových nemocníc a po získaní praxe možnosť kariérneho postupu, pripravujeme vernostné karty na zvýhodnený nákup do našich lekární, takisto ponúkame možnosť odborných seminárov a tiež zvýhodnené karty do športových centier. Aktuálne plánujeme v rámci Medzinárodného dňa sestier odbornú konferenciu,“ uviedla pre TASR Kliská.

Patrónkou celosvetovej kampane Nursing Now je vojvodkyňa z Cambridgea Kate Middletonová.

Share:

Author: admin