Pokyny pri nákaze koronavírusom

Dodržiavanie nasledujúcich hygienických pravidiel významne zníži riziko infekcie alebo ďalšieho šírenia chrípky, infekcie koronavírusmi a iných akútnych respiračných vírusových infekcií.

Ako sa možno nakaziť:

 • Po návšteve všetkých verejných priestranstiev, vozidiel, dotyku kľučiek dverí, peňazí, kancelárskeho vybavenia pre verejnosť, na pracovisku, pred jedlom a prípravou jedla je potrebné si umyť ruky. Mydlo by malo byť na rukách najmenej 20 sekúnd.
 • Po návrate domov z ulice – umyte si ruky a tvár mydlom a vypláchnite si nos izotonickým soľným roztokom.
 • Svojej tváre a očí sa môžete dotýkať iba umytými rukami. Ak nemáte nič na umývanie rúk, použite dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Môžete tiež použiť jednorazové vreckovky.
 • Na preplnených miestach a vo vozidlách noste jednorazovú lekársku masku a každé 2-3 hodiny ju vymeňte za novú. Masku nie je možné znovu použiť.
 • Je lepšie, aby účes bol hladký, skúste to urobiť bez uvoľnených vlasov.
 • Vyvarujte sa úzkemu kontaktu a zostaňte v rovnakej miestnosti s ľuďmi, ktorí majú viditeľné príznaky SARS (kašeľ, kýchanie, šupinatenie).
 • Nedotýkajte sa holými rukami kľučkami dverí, zábradliami, inými predmetmi a povrchmi na verejných miestach.
 • Snáď jedným z najťažších je obmedziť uvítacie potlesky, bozky a objatia.
 • Oblasť vetrajte častejšie.
 • Nepoužívajte spoločné uteráky.

Ako nenakaziť ostatných, ak ste chorý/á

 • Minimalizujte kontakt so zdravými ľuďmi (uvítacie potešenia, bozky).
 • Ak sa necítite dobre, ale musíte komunikovať s inými ľuďmi alebo používať verejnú dopravu, použite masku na jedno použitie, nezabudnite ju každú hodinu zmeniť za novú.
 • Pri kašľaní alebo kýchaní nezabudnite zakryť si ústa.
 • Používajte iba osobný alebo jednorazový riad.
 • Izolujte svoje predmety osobnej hygieny od svojich blízkych: zubná kefka, žinka, uteráky.

Domácnosť: –vetrať a denne utierať kľučky dverí, spínače, ovládacie panely kancelárskej techniky.

1
V ktorej sekcii by ste privítali viac článkov ?
Share:

Author: admin