Podpora národných programov

zdroj:webnoviny.sk

Dohoda zároveň podporuje národné programy, na ktorých vláda pracuje a implementuje ich do praxe. Ide o národné programy podpory zdravia, rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie s potrebou posilnenia predpôrodnej diagnostiky, Národný transplantačný program či Národný program „Slovensko proti demencii“.

Dohoda tiež podporuje národné akčné plány v prevencii obezity, pre problémy s alkoholom, pre podporu pohybovej aktivity na roky a pre deti. Napomáha aj národným programom kontroly tabaku, duševného zdravia, rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, či Národnému plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike.

WHO sídli v Ženeve, Regionálny úrad pre Európu sídli v Kodani a Kancelária WHO v SR má sídlo v Bratislave. Generálnym riaditeľom WHO je Tedros Adhanom Ghebreyesus, Regionálny úrad pre Európu (EURO) zastupuje regionálna riaditeľka Zsuzsanna Jakab a Kanceláriu WHO na Slovensku zastupuje Tatul Hakobyan.

Svetová zdravotnícka organizácia v európskom regióne pomáha podporovať a rozvíjať národné zdravotné politiky, zdravotné systémy a programy verejného zdravia, s cieľom podporovať, chrániť a zlepšovať zdravie populácie a spoločne predchádzať a prekonávať možné zdravotné hrozby.

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/slovensko-bude-spolupracovat-s-regionalnym-uradom-who-pre-europu/

Share:

Author: admin