o nás

V aktuálnom masmediálnom prostredí absentuje médium, ktoré by na jednom ľahko dostupnom mieste sústreďovalo odborné názory nezávislých odborníkov týkajúcich sa zdravotníctva a komunikovalo smerom k odbornej aj laickej verejnosti. Na základe doterajších skúseností z oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj z iných oblastí, predstavujú experti bohatý zdroj informácií pre potenciálnu tvorbu odborne podložených odporúčaní a implementáciu zdravotnej politiky na Slovensku.

píšte na: redakcia@consilium.life