Nové kompetencie i praktické sestry?

Eva Sisková

Už dlhšiu dobu sa skloňuje slovenské zdravotníctvo, ktoré zápasí s nedostatkom lekárov a najmä zdravotných sestier. Chýbajúce tisícky pôrodných asistentiek v zdravotníckych zariadeniach ako aj v ambulanciách lekárov sú toho dôkazom.Nová vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe a pôrodnej asistencie nadobudla účinnosť už od prvého apríla. Z toho vyplýva skutočnosť, že rozšírením kompetencií u niektorých sestier, dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta ako aj k ušetreniu financií v systéme zdravotnej starostlivosti. Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme. Mal by mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia, povedala nám prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová

Sestra po novom môže na základe jej vlastného posúdenia a potreby pacienta, podávať lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženie telesnej teploty v dávkovacom rozmedzí účinnej látky predpísanej lekárom a zároveň aj vyhodnocovať ich účinnosť. Taktiež môže na základe určenia lekárom aplikovať lieky intravenózne, okrem transfúzie krvi a krvných derivátov, transfúznych liekov a kontrastných látok bez písomného poverenia. Na základe rozhodnutia lekára po novom môže odstraňovať stehy z primárne zhojenej rany, zavádzať či rušiť kanylu do periférnej žily. Tie zdravotné sestry s pokročilou praxou ktoré majú príslušné magisterské vzdelanie a prax, už môžu predpisovať zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Po konzultácii s lekárom môžu realizovať odber biologického materiálu na základné laboratórneho vyšetrenia v určenom rozsahu. Pri predpisovaní liekov u stabilizovaných pacientov, ktorí navštívia lekára kvôli receptu a v nadväznosti na e Zdravie, zdravotná sestra s pokročilou praxou môže čiastočne odbremeniť od tejto administratívnej činnosti lekára, ktorý viac času venuje pacientovi. V mnohých krajinách EÚ táto kompetencia bola presunutá na sestry s pokročilou praxou, čím sa z Komora navrhovala aj to, aby sa sestry podieľali na výkonoch v oblasti telemonitoringu a telemedicíny, nakoľko dnešná doba prináša množstvo informačných technológií ako aj implementácie samotného e Zdravia do praxe.

Podľa ministerky zdravotníctva SR. Kalavskej, Slovensko nie je jediná krajina, kde chýbajú sestry a zdravotnícki pracovníci. Ako nám povedala: „Je to celosvetový alebo celoeurópsky trend povedala s tým, že ministerstvo nastavilo nové systémové kroky, ktorými sa počet sestier usiluje stabilizovať ich.

Preto v tieto dni sa konala tlačová konferencia v NR SR ,ktorá bola obsahovo venovaná práve sestrám a zdravotníckym pracovníkom. Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník podporený poslancami z koalície aj opozície predložil pozmeňujúci návrh zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý je už v druhom čítaní . Iveta Lazorová za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)vyjadrila nesúhlas s návrhom poslancov premenovať zdravotníckych asistentov na praktické sestry.„Školy asi nemajú kapacity na výučbu sestier,“ skonštatovala Lazorová. Podľa komory je preto otázne, ako budú stredné zdravotné školy pripravené na výučbu praktických sestier. 2019

Sestra po novo

Share:

Author: admin