Nedostatok zdravotných sestier treba riešiť!

Eva Sisková

Nie nadarmo hovoríme, že vďaka zdravotnej sestre sa nám v nemocnici spokojnejšie leží. Ošetrovanie chorých prepojených na pomoc a lásku k blížnemu, to sú hlavné atribúty, ktoré charakterizujú zdravotnú sestru. V ich povolaní sa snúbi odbornosť, múdrosť a láskavé srdce. Čo ak predsa len niečo chýba! Isté nedocenenie ich práce. Neraz aj samotní lekári niekedy dávajú najavo v komunikácii istú nerovnováhu svojim sestrám.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vo svojom dokumente Zdravie pre 21.storočie zaznamenala, že sestry a pôrodné a asistentky predstavujú potenciálne najdôležitejší prínos v oblasti starostlivosti o zdravie jednotlivcov i skupín. O to ťažšie prijímame informácie, ktoré hovoria napríklad o 37 zdravotných sestrách, ktoré chýbajú v nemocnici v Martine. A to nehovorím o ostatných mestách na Slovensku. Musia rušiť mnohé operácie, len v martinskej nemocnici tri oddelenia spojili v jedno …Sestra musí dlho pracovať, odmeňovanie sa odvíja od jej vzdelania. V súčasnosti má základnú mzdu cca 760 eur v hrubom. Plat si môže zdvihnúť iba vtedy, ak odpracuje mnoho nadčasov . Záleží ešte na tom, či jej zamestnávateľ nadčasy preplatí. To však funguje málokde, nakoľko nemocnice sú dlhodobo zadlžené. Akútne chýbajú sestry. Čo z toho, že sú krásne operačné sály, no pooperačné oddelenie nemožno otvoriť, chýbajú sestry. Je ťažké pomáhať chorým pacientom, keď samotné sestry nemajú saturované potreby. Toto náročné povolanie spoločnosť stále patrične nedocenila. Odchádzajú do cudziny za lepším zárobkom. Dvojtýždenný cyklus starostlivosti o starých, chorých v zahraničí zanecháva tie najdrastickejšie stopy na rodinách. Je mnoho starých a nevládnych ľudí v dôchodkovom veku, ktorí radi využijú pomoc zdravotných sestier aj v domácom prostredí. A ekonomika často rozhodne o tom, ktorým smerom sa sestra rozhodne kráčať. Tieto zmeny prebiehajú postupne, pomaly…Výchova a vzdelávanie mladých sestier a pôrodných asistentiek stále naberá na intenzite a prílišných zmenách za pochodu štúdiá, preto to nie je už len o ošetrovateľstve a práci s chorými.

Čo chýba súčasnému zdravotníctvu?

Sú to predovšetkým etické problémy v samotnej medicíne v tomto 21.storočí .Rýchle napredovanie nových disciplín, prienik najmodernejších technológií v oblasti biológie a informácií, prístrojovej techniky s možnosťou výkonov až pri lôžku pacienta ponúkajú nevydané možnosti. Skôr o pohár vody musí pacient bojovať viac.. A stále je to o základnej zdravotnej starostlivosti, ktorá ostáva na pleciach lekárov a zdravotných sestier. Vzhľadom na výrazné sociálne nerovnosti v rôznych spoločenstvách musíme konštatovať, že mravná etická forma zaostáva za tou technickou. Ak od lekára žiadame aby často robil “nadprácu“, očakávame takéto niečo aj od zdravotného personálu. Napriek tomu sa prihováram za komunikáciu medzi vedením nemocníc a zdravotnými sestrami. Lekár potrebuje sestru. Asertivita, vyjadrenie názorov a stanovísk, či požiadaviek môže posunúť verbálnu komunikáciu správnym smerom. Je nevyhnutné rešpektovať sa navzájom. Počúvať aj druhú stranu. A robiť to včas, nie, keď už je neskoro!

Share:

Author: admin