MZ SR tvrdí, že sestry sú segmentom, ktorému venujú veľkú pozornosť práve vďaka pozícii ministerskej sestry.

zdroj:teraz.sk

Sestry a pôrodné asistentky v uplynulom období nepocítili výraznejšie zlepšenie pracovných podmienok. Tvrdí to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Odvoláva sa na vlastný prieskum. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že si ich prácu nesmierne váži.

Musíme konštatovať, že ani rok 2019 nebol pre sestry a pôrodné asistentky rokom hojnosti a blahobytu. Tretina z nich dosiahla mzdu, ktorá sa priblížila priemernej mzde v národnom hospodárstve za rok 2019,“ uviedla prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová, pričom poukázala na to, že do prieskumu sa zapojilo 2093 sestier a pôrodných asistentiek. Celkovo ich stavovská organizácia združuje okolo 40.000.

MZ SR tvrdí, že sestry sú segmentom, ktorému venujú veľkú pozornosť práve vďaka pozícii ministerskej sestry. „Prácu sestier si nesmierne vážime a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pacientoch, dôležitý je aj rozmer empatického prístupu k pacientovi, pretože prístup výrazne ovplyvňuje úspešnú liečbu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Share:

Author: admin