Mobilní operátori, teraz nastala vaša chvíľa !

EVA SISKOVÁ

Čínou to všetko začalo. Možno. Bod zlomu nastal po zmene vlády. Zarovno s novovymenovanými ministrami a premiérom, pokračuje pandémia, ktorá bude mať dosah na každého z nás. Málokto očakával, že nás tak položí na „lopatky“ a to ešte nie sme na kolenách. Tí múdrejší si vedia predstaviť práve ten horší scenár, ktorý pravdepodobne príde. Svet aj my sme týždne sledovali čo robili lekári, zdravotníci v Číne. Vtedy to bolo pre nás kdesi ďaleko. Dnes sa s tým boríme a preto hľadáme všetky možné riešenia ako si pomôcť slušnou formou. Navrhujem zaujímavú ponuku pomoci pre našich mobilných operátorov !

Prišla chvíľa, kedy pacienti k lekárovi môžu prísť len po telefonickej dohode, prípadne musia vysvetľovať lekárovi svoje zdravotné problémy prostredníctvom mobilného operátora. Často komunikujú dlhšie ako je päť minút. Aj vnučka so svojou babičkou sa potrebuje porozprávať, vidieť sa. Ja sama denne čítam rozprávky svojim vnúčatám práve vďaka mobilnému operátorovi. Tu vidím možnosť ich pomoci. Jedinečnú a neopakovateľnú…!!!

Mobilní operátori, ktorí neraz sponzorujete spoločenské udalosti, rôzne podujatia, môžete ísť príkladom.  Využite svoje schopnosti, šarm, ochotu, vôľu a v neposlednom rade zmysel pre charitu a  svojim zákazníkom navrhnite zníženie poplatkov, za všetky vami poskytované služby. V tejto tak zložitej chvíli pomôžu mnohým rodinám, zvlášť v situácii začínajúceho prepúšťania v mnohých podnikoch… Tu je vaša chvíľa, mobilní operátori, my občania Slovenska vám vopred ďakujeme !

Author: admin