Lekárne v potravinách, kto povie, ZATVORIŤ ?

PhDr. et Mgr. IVAN BIELIK, PhD., MPH, MHA

EXEMPLA TRAHUNT

„Prax je najlepšia učiteľka“ povedal Marcus Tullius Cicero, rímský filozof a štátnik (106 – 43). Áno, len prax preverí, ako sme na život pripravení, vlastne platí to pre všetko, na čo si len spomenieme. Napríklad, ako dobre dokážeme pripraviť zákony, nariadenia, vyhlášky, predpisy, tak nám ich prax aj nakoniec preverí. Preverí našu schopnosť predvídať, ale najmä našu odbornú pripravenosť. Samozrejme, že to platí najmä v opačnom garde.

Uveďme si len jeden príklad: VYHLÁŠKU Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. marca 2012 o požiadavkách na správnu lekárenskú prax. V paragrafe 4 – Požiadavky na priestorové vybavenie verejnej lekárne – sa vôbec nespomína oddelenie lekárnika od pacienta sklenenou priehradkou. Priehradkou, ktorá chráni zdravotníka nielen počas epidémií, ale počas celej jeho pracovnej doby, počas celého života. Niekto múdry totiž vymyslel, že lekárnik má byť „bližšie“ k pacientovi…

Alebo, ako je možné, aby bola lekáreň súčasťou predajne s potravinami, viď napríklad reťazec TESCO ?

Pacient vstupuje do priestoru predajne, kde by naozaj nemal čo robiť. Častokrát si vôbec neuvedomuje, ako svojim správaním ohrozuje zdravú populáciu. A popritom, prečo by si už niečo domov nekúpil ? Ale opäť niekto sa až príliš natesno chcel priblížiť k pacientovi a priestor, kde sa predávajú potraviny, za vidinou zisku, nechá denne pokojne kontaminovať…

A keďže je to v zmysle zákona, nikto sa nad tým ani len nepozastavuje. Nikto zatiaľ ešte ani len nepomyslel na to, aby sa všetky lekárne nachádzajúce sa v priestoroch potravín okamžite zavreli. Veď koronavírus sa šíri kvapôčkovou nákazou, dotykom rúk atď. Aby sa okamžite zmenila vyhláška a tieto veľmi vážne chyby sa v nej aj nadobro odstránili.

Bol som si kúpiť vitamíny v lekárni Vitamín na Záhradníckej ulici. Nechcel som veriť vlastným očiam, ale jej majiteľ musí veľmi dobre rozumieť protiepidemickým opatreniam. Veď sa stačí pozrieť na snímku, každý po vstupe do jej priestorov musí mať pocit vzájomného bezpečia, ako pacienti, tak aj personál lekárne.

Exempla trahunt. Čiže, príklady tiahnu…

Share:

Author: admin