Lekári a vedci pripravili opatrenia na zlepšenie zdravotníctva

zdroj:domov.sme.sk

Spájanie jednotlivých aktérov v rezorte zdravotníctva a systematizácia dialógu medzi nimi, vytvorenie špičkového národného diagnostického inštitútu, respektíve špecializovaných centier, lepšie podmienky pre vedu, výskum a vzdelávanie, lepší a rýchlejší prístup k inovatívnym liekom a technológiám či zjednodušenie legislatívy týkajúcej sa liekovej politiky by mohlo priniesť viacero inovácií do slovenského zdravotníctva.

Vo štvrtok sa na tom zhodli lekári a vedci, ktorí budúcemu ministrovi zdravotníctva pripravili sériu opatrení na zlepšenie stavu aktuálneho stavu sektoru v rámci iniciatívy Máme na viac!

Výskumné centrá

Experti spoločne konštatovali, že jedným z prvých opatrení na zvýšenie inovácií v rezorte by mohlo byť zriadenie špecializovaných centier inovatívnych prístupov.

Inovácie v zdravotníctve zachraňujú život.

Pavol Čekan, zakladateľ startupu MultiplexDX

Vedúci Jednotky klinického výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Ján Kyselovič uviedol, že centrá a výskum by mali byť najmä v univerzitných nemocniciach.

Slúžili by na vzdelávanie profesorov a docentov a podporovali by ich publikačnú činnosť.

“Okrem vývoja nových inovácií by ich úlohou mal byť najmä prenos už existujúcich inovácií cez existujúcu infraštruktúru priamo na pacienta,” povedal.

Výnimky pre registrované inovatívne lieky

Primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie v Univerzitnej nemocnici v Martine Miloš Jeseňák mieni, že prioritou by malo byť zlepšenie vybavenia a podmienok v zdravotníckych pracoviskách, ktoré by zabránilo ďalšiemu odchodu talentov do zahraničia a motivovalo by skúsených odborníkov, aby sa vrátili naspäť na Slovensko.

https://domov.sme.sk/c/22319763/lekari-a-vedci-pripravili-opatrenia-na-zlepsenie-zdravotnictva.html

Share:

Author: admin