Komentár Ing. MARTINA BORGUĽU, člena výboru NR SR pre zdravotníctvo, k Programovému vyhláseniu vlády SR

Oblasť zdravotníctva je v Programovom vyhlásení vlády komplexne spracovaný a zameriava sa nielen na pacienta, ale aj zdravotníckych pracovníkov. 

Vláda chce presadzovať prierezový pohľad na zdravie občanov. Znamená to, že sa chce sústrediť viac na prevenciu a podporu zdravého životného štýlu ako determinanty, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú naše zdravie. Vláda sa chce ďalej sústrediť na zlepšenie prechodu pacienta celým systémom od už spomínanej prevencie, cez samotnú zdravotnú starostlivosť až po dlhodobú a paliatívnu starostlivosť. Do programového vyhlásenia sa dostala aj klauzula, aby zdravotné poisťovne pacientom s podozrením na nádorové ochorenie museli zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom. Rovnako sa do vyhlásenia dostal aj návrh nášho hnutia o zrušení doplatkov za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov veku a dôchodcov. Náklady tohto opatrenia budú refundované zo štátneho rozpočtu. 

Vláda sa chce zasadiť o zlepšenie pracovných podmienok zdravotných pracovníkov tak, aby títo zostávali alebo sa vracali za prácou na Slovensko. Nastavenie motivačného prostredia, zvýšenie právomocí zdravotných sestier, zvýšenie priemernej mzdy zdravotným sestrám, vzdelávací plán pre zdravotníckych asistentov a zdravotnícky personál, posilnenie kompetencií farmaceutov v lekárňach, zriadenie nadrezortného orgánu spravujúceho oblasť duševného zdravia – to je len výber niektorých opatrení a návrhov z programového vyhlásenia. Integrálnou súčasťou zdravotnej politiky štátu bude transparentnosť, nulová tolerancia voči korupcii, prístup k informáciám, rozhodovanie na základe kvalitných dát a efektívne vynakladanie zdrojov. Pevne verím, že takto nastavený program vlády môže významným spôsobom zvýšiť kvalitu nášho zdravotného systému.  

Author: admin