Čo môžeš urobiť dnes…

EVA SISKOVÁ

Krok za krokom… takto nejako sa začína malý človiečik oboznamovať s chôdzou. Nezabudnuteľný zážitok. Z váhavej chôdze sa stáva istejšia. Najprirodzenejšia forma pohybu. Krok za krokom, prípadne s paličkou robí aj starší človek, ktorý je rád, keď ho nohy prenesú z jedného miesta na druhé bez zaváhania. Chôdza je vhodná pre každého, zvlášť pre tých, ktorí nemôžu športovať. O to s väčšou radosťou sme uvítali novú knihu Moderný nordic walking. Prezidentka a zakladateľka Slovenskej asociácie nordic walkingu Lucia Okoličányová zúročila niekoľkoročné skúsenosti s touto ozdravno-športovou aktivitou. Výsledkom je unikátna, zrozumiteľne napísaná praktická príručka o nordic walkingu s množstvom rád z praxe.

Niečo o autorke.

Lucia Okoličányová narodila sa v Bratislave v rodine hokejistu. Preto láska k športu a najmä zimnému sa stala jej nosnou témou počas celého života. Gymnastika, tenis, basketbal, ten bol na prvom mieste. Napriek tomu, že šport bol hlavnou záľubou, výtvarná práca ju odviedla na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na ktorej získala doktorát z grafiky. Neskôr na tejto vysokej škole pôsobila ako doktorandka, časom už ako prorektorka školy. No medzitým jej pohybový aparát urobil zdravotné zmeny v osobnom živote a postavil ju k jednoznačnému rozhodnutiu. V roku 2013 založila Slovenskú asociáciu nordic walking a stala sa jej prezidentkou. Stala sa národnou trénerkou nordic walkingu. V rokoch 2015 a 2017 ju vyhodnotili na medzinárodnom kongrese nordic walkingu ako inštruktorku s najlepšou technikou na svete.

Nakoľko sa potrebovala posunúť ďalej a byť pritom v spojení s prírodou, rozhodnutie matky dvoch detí nasmeroval rodinu do Vysokých Tatier. Stáva sa to mnohým z nás, ktorí si v istom veku uvedomia, že mať drahé autá, luxusné dovolenky či značkové šatstvo prestane človeka napĺňať. Uvedomí si zmysel svojho života, ktorý chce prežiť v spokojnom kľudnom rodinnom kruhu s prírodou a radosťou z každého nového dňa. Taká veľká zmena iste poznačí človeka. Zvyká si na niečo, čo je nové …nakoniec, samotná autorka knihy zistila, že strach zo zmeny nebol opodstatnený. Všetko sa v našich životoch deje práve preto, že ani nevieme kde nás „vietor“ zaveje. A keď takéto rozhodnutia urobíme od srdca, niet o čom diskutovať. Dnes si hovorí, že to mala urobiť omnoho skôr. A nordic walking jej dal všetko. Skúste si objednať aspoň jednu hodinu u inštruktora či inštruktorky a uvidíte ako vás to chytí. Nie je dôležité kde to robíte, ale ako sa k tomuto typu športu postavíte. Kniha môže byť práve návodom ako začať.

Author: admin