Citujem „-Klúčovým problémom celého zdravotníctva v Slovenskej republike je jeho financovanie….

….Bez stanovenia reálnych platieb za zdravotnícke výkony nie je možné realizovať žiadnu reformu zdravotníctva.“

Žiaľ oblasti spracovania katalógu zdravotníckych výkonov a následne stanovovania reálnych cien za tieto výkony stratifikácia nevenuje pozornosť-

V zdravotnej starostlivosti musia platiť férové ceny. To je po takmer  27 rokoch zdravotného poistenia vynikajúci objav!! Dúfam , že autor tohto objavu , že pod férovosťou si predstavuje len a len oficiálne reálne nákladové ceny a nie rôzne kamufláže  cien za výkony v zdravotnej starostlivosti.  A možno sa aj konečne dozvieme koľko vlastne oficiálne  potrebuje naše zdravotníctvo. Experti cenári môžu mať plné ruky práce, ktorej výsledky nás zorientujú načo vlastne máme a načo nie, a potom sa môže plánovať a rozhodovať. Súčasná poisťovacia matematika by mala zmiznúť.

Author: admin